Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»

08 Вересень 2017

Розпорядженням від 18 серпня 2017 р. № 605-р Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Драматичні події, що сталися в Україні на початку 2014 року, кардинально змінили ситуацію в енергетичному секторі, через що базовий стратегічний документ країни перестав відповідати реаліям сьогодення. Це обумовило потребу актуалізації Енергетичної стратегії України, яка б стала дієвим документом із забезпечення енергетичної безпеки і сталого розвитку енергетичного сектору.

Підготовлений проект Енергетичної стратегії України є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає мету і цілі розбудови енергетичного сектору на період до 2035 року.

Досягнення цілей, визначених Стратегією, передбачається здійснювати поетапно шляхом виконання планів заходів.

Проект плану заходів з реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України буде розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості разом з іншими центральними органами виконавчої влади та внесений на розгляд Уряду у чотиримісячний строк.

Текст Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» з додатками додається

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250250456